Π2ΘΕΗΔ12-2023 – ΑΔΑ: Ψ9ΙΕ46907Θ-497

Θέμα: Π2ΘΕΗΔ12-2023
Ημερομηνία: 20/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/02/2023 14:01:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΙΕ46907Θ-497
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου