ΧΕ-174 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1613/2022 ) – ΑΔΑ: Ψ4ΞΩ46907Θ-ΠΩ8

Θέμα: ΧΕ-174 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1613/2022 )
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 10:12:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΞΩ46907Θ-ΠΩ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου