Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 121/2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ1Ζ846907Θ-3ΘΘ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 121/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 15/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/02/2023 09:27:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Ζ846907Θ-3ΘΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου