ΧΕ-112 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " XHMIKA ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1638/2022 ) – ΑΔΑ: Ψ1Γ146907Θ-ΜΔ6

Θέμα: ΧΕ-112 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " XHMIKA ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1638/2022 )
Ημερομηνία: 16/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2023 08:03:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Γ146907Θ-ΜΔ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου