ΧΕ-138 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " STANDARD ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ 1966/2022 ) – ΑΔΑ: Ψ19Υ46907Θ-ΦΓΤ

Θέμα: ΧΕ-138 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " STANDARD ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ 1966/2022 )
Ημερομηνία: 21/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/03/2023 08:12:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ19Υ46907Θ-ΦΓΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου