ΧΕ-198 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 20G " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1986/2022 ) – ΑΔΑ: Ψ0ΩΠ46907Θ-ΡΑΚ

Θέμα: ΧΕ-198 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 20G " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1986/2022 )
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 08:16:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΩΠ46907Θ-ΡΑΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου