ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – ΑΔΑ: ΩΖΟΓ46907Θ-ΛΨ0

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Ημερομηνία: 13/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2023 10:39:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΟΓ46907Θ-ΛΨ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου