ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 2021 – ΑΔΑ: ΩΝΚ446907Θ-ΘΑΦ

Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 2021
Ημερομηνία: 22/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/02/2023 14:35:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΚ446907Θ-ΘΑΦ
Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Λήψη αρχείου