Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 101/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΩΝ9Η46907Θ-ΥΣ6

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 101/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 20/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2023 14:24:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ9Η46907Θ-ΥΣ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου