ΧΕ-121 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1679/2021 – ΑΔΑ: ΩΝ5Κ46907Θ-2ΙΠ

Θέμα: ΧΕ-121 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1679/2021
Ημερομηνία: 21/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2023 08:04:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ5Κ46907Θ-2ΙΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου