περίληψη σύμβασης ειδικευόμενου ιατρού – ΑΔΑ: ΩΜΜ346907Θ-6ΗΠ

Θέμα: περίληψη σύμβασης ειδικευόμενου ιατρού
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/02/2023 07:13:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΜ346907Θ-6ΗΠ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου