ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ – ΑΔΑ: ΩΜΚΝ46907Θ-Ξ1Α

Θέμα: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
Ημερομηνία: 09/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2023 08:26:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΚΝ46907Θ-Ξ1Α
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου