Π1ΘΕΗΔ1-2023 – ΑΔΑ: ΩΧΨΠ46907Θ-Ε7Δ

Θέμα: Π1ΘΕΗΔ1-2023
Ημερομηνία: 13/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2023 14:36:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΨΠ46907Θ-Ε7Δ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου