Π29Θ2-2022 – ΑΔΑ: ΩΧ7Ζ46907Θ-4ΕΗ

Θέμα: Π29Θ2-2022
Ημερομηνία: 21/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/02/2023 12:11:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ7Ζ46907Θ-4ΕΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου