ΧΕ-188 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΛΙΒΑΝΩΝ STATIM 5000S " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1919/2022 ) – ΑΔΑ: Ω8Β846907Θ-Ξ27

Θέμα: ΧΕ-188 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΛΙΒΑΝΩΝ STATIM 5000S " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1919/2022 )
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 10:14:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Β846907Θ-Ξ27
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου