ΧΕ-206 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2212/2022 ) – ΑΔΑ: Ω86Λ46907Θ-9ΡΥ

Θέμα: ΧΕ-206 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2212/2022 )
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/03/2023 09:30:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω86Λ46907Θ-9ΡΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου