ΦΥΛΛΟ ΤΟΚΕΤΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΕΟΓΝΟΥ – ΑΔΑ: 9Υ4Π46907Θ-90Β

Θέμα: ΦΥΛΛΟ ΤΟΚΕΤΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΕΟΓΝΟΥ
Ημερομηνία: 07/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2023 13:23:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Υ4Π46907Θ-90Β
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου