ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΑ (ΣΦΗΝΑ) – ΑΔΑ: 9ΒΛΤ46907Θ-ΦΕΙ

Θέμα: ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΑ (ΣΦΗΝΑ)
Ημερομηνία: 07/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2023 11:23:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΛΤ46907Θ-ΦΕΙ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου