ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΟΝΟΜ – ΑΔΑ: 9ΣΩΣ46907Θ-ΡΘΒ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΟΝΟΜ
Ημερομηνία: 03/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/02/2023 14:14:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΩΣ46907Θ-ΡΘΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου