Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 62/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΡΠ646907Θ-Ε6Α

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 62/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 14/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/02/2023 12:51:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΠ646907Θ-Ε6Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου