ΧΕ-182 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 313/2022 & 631/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1578/2022 ) – ΑΔΑ: 9ΨΕ946907Θ-3ΓΧ

Θέμα: ΧΕ-182 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 313/2022 & 631/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1578/2022 )
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/03/2023 09:31:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΕ946907Θ-3ΓΧ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου