ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΩΝ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ – ΑΔΑ: 9ΠΣ246907Θ-ΞΔΕ

Θέμα: ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΩΝ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ
Ημερομηνία: 24/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/02/2023 11:42:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΣ246907Θ-ΞΔΕ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου