Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 121/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9Ω6Κ46907Θ-ΤΝΜ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 121/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 16/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/02/2023 12:04:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω6Κ46907Θ-ΤΝΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου