Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.105 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9Ω4846907Θ-Ω4Β

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.105 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 10/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/02/2023 12:15:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω4846907Θ-Ω4Β
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου