Π2ΘΕΗΔ25-2023 – ΑΔΑ: 9Ο1746907Θ-8Χ4

Θέμα: Π2ΘΕΗΔ25-2023
Ημερομηνία: 17/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/02/2023 11:30:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο1746907Θ-8Χ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου