ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: 4/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» (CPV: 33141110-4)» – ΑΔΑ: 9ΚΒΞ46907Θ-ΘΣ1

Θέμα: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ: 4/2023
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»
(CPV: 33141110-4)»
Ημερομηνία: 10/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/02/2023 11:19:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΒΞ46907Θ-ΘΣ1
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου