ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 – ΑΔΑ: 9ΗΡΩ46907Θ-2ΛΟ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
Ημερομηνία: 22/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/02/2023 13:38:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΡΩ46907Θ-2ΛΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου