ΧΕ-204 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ – ΑΔΑ: 9ΙΗΚ46907Θ-ΓΣ9

Θέμα: ΧΕ-204 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 11:48:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΗΚ46907Θ-ΓΣ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου