Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 3045/13-02-2023 Απόφασης Διοικητή για την μεταφορά 30 παλετών απο τις αποθηκες της 5ης ΥΠΕ στο ΓΝ Χαλκιδας – ΑΔΑ: 9ΗΕ246907Θ-ΨΒΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 3045/13-02-2023 Απόφασης Διοικητή για την μεταφορά 30 παλετών απο τις αποθηκες της 5ης ΥΠΕ στο ΓΝ Χαλκιδας
Ημερομηνία: 10/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2023 14:19:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΕ246907Θ-ΨΒΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου