ΧΕ-205 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ – ΑΔΑ: 9Ι6146907Θ-9Υ1

Θέμα: ΧΕ-205 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 11:48:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ι6146907Θ-9Υ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου