ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ Κ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ – ΑΔΑ: 9ΔΤΠ46907Θ-9Τ2

Θέμα: ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ Κ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Ημερομηνία: 03/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/02/2023 14:19:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΤΠ46907Θ-9Τ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου