Π1Θ3-2023 – ΑΔΑ: 9ΧΗΚ46907Θ-ΙΨΝ

Θέμα: Π1Θ3-2023
Ημερομηνία: 01/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/02/2023 14:49:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΗΚ46907Θ-ΙΨΝ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου