Π1Θ26-2023 – ΑΔΑ: 9ΑΣΤ46907Θ-32Χ

Θέμα: Π1Θ26-2023
Ημερομηνία: 10/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/03/2023 08:43:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΣΤ46907Θ-32Χ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου