Π1Θ25-2023 – ΑΔΑ: 9Α1Σ46907Θ-ΕΜΣ

Θέμα: Π1Θ25-2023
Ημερομηνία: 10/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/02/2023 12:21:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Α1Σ46907Θ-ΕΜΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου