ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΒΟΛΙΔΑΣ ΣΩΛΗΝ ΤΑΧΥΔΡ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤ, 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΡ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 3. ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΑΔΑ: 983Η46907Θ-3Μ5

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΒΟΛΙΔΑΣ ΣΩΛΗΝ ΤΑΧΥΔΡ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤ, 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΡ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 3. ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 15/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/02/2023 14:01:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 983Η46907Θ-3Μ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου