Π2Θ13-2023 – ΑΔΑ: 97Φ346907Θ-ΦΙΤ

Θέμα: Π2Θ13-2023
Ημερομηνία: 16/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/02/2023 11:03:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97Φ346907Θ-ΦΙΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου