ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΩΝ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ – ΑΔΑ: 6ΥΑ146907Θ-21Δ

Θέμα: ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΩΝ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ
Ημερομηνία: 17/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/02/2023 12:12:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΑ146907Θ-21Δ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου