ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CO2 ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ – ΑΔΑ: 6Υ6Α46907Θ-ΣΛ6

Θέμα: ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CO2 ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
Ημερομηνία: 07/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2023 13:30:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ6Α46907Θ-ΣΛ6
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου