ΧΕ-79 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 6ΞΣΦ46907Θ-8ΥΦ

Θέμα: ΧΕ-79 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 03/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2023 08:11:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΣΦ46907Θ-8ΥΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου