ΧΕ-194 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΤΟΡ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1995/2022 ) – ΑΔΑ: 6ΞΜΕ46907Θ-ΦΡΝ

Θέμα: ΧΕ-194 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΤΟΡ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1995/2022 )
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 10:15:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΜΕ46907Θ-ΦΡΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου