ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ – ΑΔΑ: 6ΒΨΚ46907Θ-1ΓΒ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
Ημερομηνία: 15/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/02/2023 13:35:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΨΚ46907Θ-1ΓΒ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου