ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ – ΑΔΑ: 6Β9Ν46907Θ-3ΟΖ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
Ημερομηνία: 23/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2023 14:36:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Β9Ν46907Θ-3ΟΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου