ΧΕ-139 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , ( ΑΚΥΡΟ 1734/2022 ) – ΑΔΑ: 6ΤΘΧ46907Θ-2ΕΨ

Θέμα: ΧΕ-139 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , ( ΑΚΥΡΟ 1734/2022 )
Ημερομηνία: 21/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/03/2023 08:12:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΘΧ46907Θ-2ΕΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου