ΧΕ-108 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 992/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1548/2022 ) – ΑΔΑ: 6ΣΗ546907Θ-Ω3Ω

Θέμα: ΧΕ-108 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 992/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1548/2022 )
Ημερομηνία: 16/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/02/2023 08:08:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΗ546907Θ-Ω3Ω
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου