ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΑΛΜΙΚΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ – ΑΔΑ: 6Σ8Σ46907Θ-ΧΦ4

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΑΛΜΙΚΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/02/2023 10:12:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ8Σ46907Θ-ΧΦ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου