ΧΕ-97 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΔΑ: 6ΠΥΤ46907Θ-0ΨΘ

Θέμα: ΧΕ-97 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημερομηνία: 13/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 08:14:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΥΤ46907Θ-0ΨΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου