Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 355/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΠΒΑ46907Θ-609

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 355/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/02/2023 10:59:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΒΑ46907Θ-609
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου