ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ – ΑΔΑ: 6ΨΔΑ46907Θ-6ΛΙ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/02/2023 10:10:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΔΑ46907Θ-6ΛΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου