Π1ΘΕΗΔ2-2023 – ΑΔΑ: 6ΟΞ246907Θ-ΗΔ6

Θέμα: Π1ΘΕΗΔ2-2023
Ημερομηνία: 21/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/02/2023 09:06:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΞ246907Θ-ΗΔ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου