ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ – ΑΔΑ: 6ΩΘΡ46907Θ-2ΡΗ

Θέμα: ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Ημερομηνία: 03/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/02/2023 14:16:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΘΡ46907Θ-2ΡΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου